ကမၻာၾကီးရဲ႕ ရင္ကြဲ အက္ေၾကာင္း ဒဏ္ရာပံုရိပ္မ်ား(၃)

ကမၻာၾကီးကို မီးတိုက္ေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လူထုကို ကာတြန္းပညာနဲ႕ ပညာေပး တဲ့အတြက္ ကာတြန္းဆရာၾကီး ဦးေအာ္ပီက်ယ္ကို ေက်းဇူးတင္ ေလးစားပါတယ္.

2 Comments:

လင္းဒီပ said...

ယေန႕မွစ၍ မဆုမြန္၏ တိုင္ျပည္ေလးအား မဆုမြန္၏ ကမာၻၾကီး ဟုေျပာင္းလဲေခၚပါရန္...:P

Anonymous said...

ေကာင္းတယ္ဗ်ာ အခုလုိ ကာတြန္းေလးနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ကုိ ေရးထားတာေလး
ဆက္ေရးပါ