ထိပ္တင္ဆန္း - လက္ရည္တစ္ျပင္တည္းလက္ေရတျပင္တည္း နွီးေဒါင္းလန္းေတြနဲ႕ ၀ိုင္းဖြဲ႕ကာ စားၾကသည္တြင္ ျမမဒီရင္ ခပ္ငယ္ငယ္ ေတးဆိုၾက ျမဴးေပ်ာ္ၾက ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းေရ တုိ႕နယ္ပယ္တြင္ မိုးသက္ကယ္ဆင္ ရွစ္ခြင္ကမည္း မိုးရြာမလိုလိုနဲ႕ဘဲ ညီညြတ္ေရးနဲ႕ အသက္ရွည္ရွည္ ခင္ခင္မင္မင္ လက္ရည္တျပင္တည္း ေရွးကေတာ့ပိုခ်စ္ၾကတယ္... သိပ္ၾကိဳက္တဲ့သီခ်င္းေလးပါ.. ထိပ္တင္ဆန္းအသံက အေတာ့္ကို ေကာင္းလြန္းတယ္..