နာဂစ္


နာဂစ္
နာဂစ္ထမင္း
နာဂစ္ဆန္......
နာဂစ္အလွဴ....
နာဂစ္.........နာဂစ္ ........နာဂစ္...
အျဖစ္ကေတာ့နာဂစ္ဟာမနွစ္ကနဲ႔မတူေတာ့တာအမွန္ပဲ
နာဂစ္ကို ေမ့သြားၾကျပီထင္ပါရဲ့ဗ်ာတဲ့.....
ကိုယ့္ကိုေတာင္ သတိမရေတာ့တာၾကာျပီတဲ့
အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္ရဲ့ျငီးတြားသံသဲ့သဲ့ၾကားမွာ...
နာဂစ္ဟာအနာသစ္ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ

0 Comments: