စိန္ေခၚမူ

မေတာ္တဆ အကြက္ခ်မူ လား စနစ္တက် လြဲေခ်ာ္မူ လား ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ က်က်နနကို အံေခ်ာ္မူ တစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ မသိခဲ့တာလို႕ေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး သိေတာ့သိေနတယ္ မဟုတ္ဘူးလားလို႕ ေမ်ာ္လင့္တၾကီးနဲ႕ ဆက္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာပဲ..တစ္ခ်ိဳ႕ကိတ္စေတြကေတာ့ လြန္သြားမွာ သိတာပဲ တစ္ခ်ိဳကိတ္စေတြက်ျပန္ေတာ့ မလုပ္ခင္က ၾကိဳသိေနတယ္. ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး ဘာပဲလုပ္လုပ္
ဘြာမခတ္တတ္တာ တစ္ခုပါပဲ.

0 Comments: