အခါလည္ နာဂစ္ဆရာ၀င္းတင့္ထြန္း ကိုယ္တိုင္ ေရးစပ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံအတြက္ ရင္နာတယ္ ကဗ်ာကို ဆရာကိုယ္တိုင္ ရြတ္ဆိုျပီး ေန႔သစ္ညီအစ္ကိုမ်ား ပံုေဖာ္သည္။

0 Comments: